در حال حاضر مناسب ترین قیمت برای ثبت دامنه .school شرکت ایران سرور می باشد.
برای خرید دامنه .school می توانید ازین جا وارد شوید.

دیگر شرکت های فروش دامنه با پسوند .school

# شرکت ارائه دهنده قیمت ثبت قیمت انتقال قیمت تمدید لینک سفارش
1 ایران سرور 3,159,000 4,922,000 4,922,000 خرید
2 هاست نگار 4,944,000 4,944,000 4,944,000 خرید
3 برتینا 5,470,000 5,470,000 5,470,000 خرید