در حال حاضر مناسب ترین قیمت برای ثبت دامنه .io شرکت پارس پک می باشد.
برای خرید دامنه .io می توانید ازین جا وارد شوید.

دیگر شرکت های فروش دامنه با پسوند .io

# شرکت ارائه دهنده قیمت ثبت قیمت انتقال قیمت تمدید لینک سفارش
1 پارس پک 5,600,000 5,600,000 5,600,000 خرید
2 irPowerWeb 6,390,000 6,390,000 6,390,000 خرید
3 هاست ایران 6,650,000 6,650,000 6,650,000 خرید
4 نت افراز 8,930,000 8,930,000 8,930,000 خرید
5 سرور پارس 8,930,000 8,930,000 8,930,000 خرید
6 ایران سرور 8,999,000 8,999,000 8,999,000 خرید
7 هاست نگار 12,716,000 12,716,000 12,716,000 خرید
8 برتینا 14,300,000 14,300,000 14,300,000 خرید