در حال حاضر مناسب ترین قیمت برای ثبت دامنه .cloud شرکت نت افراز می باشد.
برای خرید دامنه .cloud می توانید ازین جا وارد شوید.

دیگر شرکت های فروش دامنه با پسوند .cloud

# شرکت ارائه دهنده قیمت ثبت قیمت انتقال قیمت تمدید لینک سفارش
1 نت افراز 1,390,000 1,390,000 1,390,000 خرید
2 سرور پارس 1,390,000 1,390,000 1,390,000 خرید
3 برتینا 2,200,000 1,558,000 1,558,000 خرید
4 ایران سرور 3,099,000 1,738,000 1,738,000 خرید
5 هاست نگار 3,457,000 2,200,000 2,200,000 خرید
6 هاست ایران 3,610,000 3,610,000 3,610,000 خرید
7 پارس پک 4,300,000 4,300,000 4,300,000 خرید