در حال حاضر مناسب ترین قیمت برای ثبت دامنه .bid شرکت ایران سرور می باشد.
برای خرید دامنه .bid می توانید ازین جا وارد شوید.

دیگر شرکت های فروش دامنه با پسوند .bid

# شرکت ارائه دهنده قیمت ثبت قیمت انتقال قیمت تمدید لینک سفارش
1 ایران سرور 521,300 521,300 521,300 خرید
2 هاست نگار 4,944,000 4,944,000 4,944,000 خرید
3 پارس پک 5,040,000 5,040,000 5,040,000 خرید
4 برتینا 5,090,000 5,090,000 5,090,000 خرید