در حال حاضر مناسب ترین قیمت برای ثبت دامنه .sc شرکت ایران سرور می باشد.
برای خرید دامنه .sc می توانید ازین جا وارد شوید.

دیگر شرکت های فروش دامنه با پسوند .sc

# شرکت ارائه دهنده قیمت ثبت قیمت انتقال قیمت تمدید لینک سفارش
1 ایران سرور 5,460,000 13,748,000 13,478,623 خرید
2 هاست نگار 13,748,000 14,040,000 13,748,000 خرید
3 برتینا 14,300,000 14,300,000 14,300,000 خرید