در حال حاضر مناسب ترین قیمت برای ثبت دامنه .info شرکت ایران سرور می باشد.
برای خرید دامنه .info می توانید ازین جا وارد شوید.

دیگر شرکت های فروش دامنه با پسوند .info

# شرکت ارائه دهنده قیمت ثبت قیمت انتقال قیمت تمدید لینک سفارش
1 ایران سرور 505,500 1,977,000 1,977,000 خرید
2 نت افراز 699,000 1,977,000 1,977,000 خرید
3 سرور پارس 699,000 2,170,000 2,170,000 خرید
4 irPowerWeb 700,000 2,300,000 2,300,000 خرید
5 برتینا 2,170,000 2,310,000 2,310,000 خرید
6 هاست ایران 2,310,000 2,342,000 2,342,000 خرید
7 هاست نگار 2,352,000 2,352,000 2,352,000 خرید
8 پارس پک 2,800,000 2,800,000 2,800,000 خرید