در حال حاضر مناسب ترین قیمت برای ثبت دامنه .host شرکت ایران سرور می باشد.
برای خرید دامنه .host می توانید ازین جا وارد شوید.

دیگر شرکت های فروش دامنه با پسوند .host

# شرکت ارائه دهنده قیمت ثبت قیمت انتقال قیمت تمدید لینک سفارش
1 ایران سرور 11,232,185 11,457,000 11,232,185 خرید
2 هاست نگار 11,457,000 11,700,000 11,457,000 خرید
3 برتینا 16,000,000 16,000,000 16,000,000 خرید