در حال حاضر مناسب ترین قیمت برای ثبت دامنه .bid شرکت پارس پک می باشد.
برای خرید دامنه .bid می توانید ازین جا وارد شوید.

دیگر شرکت های فروش دامنه با پسوند .bid

# شرکت ارائه دهنده قیمت ثبت قیمت انتقال قیمت تمدید لینک سفارش
1 پارس پک 1,680,000 1,680,000 1,680,000 خرید
2 ایران سرور 2,336,900 2,336,900 2,336,900 خرید
3 هاست نگار 3,570,000 3,570,000 3,570,000 خرید
4 برتینا 3,860,000 3,860,000 3,860,000 خرید